Pośród bardzo wielu ubezpieczeń jest wiele takich, które dedykowane są dla konkretnych dziedzin, w cel maksymalizacji ochrony wykonywanych przez nie codziennie czynności. Jednym z takich właśnie jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, nazywane w skrócie OCP.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Przewoźnik realizując swoje zawodowe obowiązki transportuje powierzone ładunki. Wykorzystywane do tego celu samochody muszą posiadać oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jednak przewoźnicy często decydują się na dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie przewoźnika.

Ochrona ładunku

Ten typ ubezpieczenia chroni przede wszystkim ładunek, w przypadku jego kradzieży czy zniszczenia wypłacane jest stosowne odszkodowanie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC niestety nie pokrywa takich strat, dlatego wykupienie dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest zdaniem wielu właścicieli firm niemalże obowiązkowe. Umowa tego ubezpieczenia zawierana jest na rok, jednak przewoźnik musi pamiętać o tym, aby po upływie tego czasu wykupić kolejna polisę.

Zakres ochrony

Zakres ochrony tego ubezpieczenia może być bardzo zróżnicowany. Klienci bowiem często mogą za dodatkową opłatą rozszerzyć odpowiedzialność towarzystwa. Trzeba jednak pamiętać o pewnych wyjątkach, bowiem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie obejmuje na przykład żywych zwierząt czy dzieł sztuki, pieniędzy oraz materiałów niebezpiecznych. Należy więc dokładnie zapoznać się z warunkami ochrony polisy, w niektórych przypadkach bowiem towarzystwa odmawiają wypłaty ubezpieczenia, jeśli auto z ładunkiem było zaparkowane na niestrzeżonym parkingu lub w miejscu niedozwolonym.

Ile kosztuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Wysokość składki tego rodzaju ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Pod uwagę bierze się między innymi roczne obroty firmy oraz ilość samochodów, które ma obejmować polisa. Im wyższe wartości, tym większa jest roczna składka. Ponadto również kwota sumy gwarancyjnej wpływa na jej wysokość, im jest wyższa, tym więcej klient musi zapłacić za ubezpieczenie.
Polisy tego typu mogą obejmować ładunki przewożone w kraju lub poza jego granicami. Ten czynnik także wpływa na to, ile klient będzie musiał zapłacić składki.

Pomimo tego, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest dobrowolne, to z każdym rokiem coraz więcej firm decyduje się na jego wykup. Klienci bowiem często wybierają do realizacji usługi wyłącznie te firmy, które zdecydowały się wykupienie tego ubezpieczenia.

Author

Comments are closed.